Wisecars, car rentals

Ubezpieczenie

Niezależnie od miejsca, w którym wynajmujesz samochód, będziesz prawdopodobnie potrzebował ubezpieczenia z wkładem własnym. Przed wyborem pakietu ubezpieczeniowego prosimy sprawdzić, co dokładnie wchodzi w jego zakres. Jeśli zdecydujesz się na wykup ubezpieczenia bezpośrednio w wypożyczalni, powinieneś z wyprzedzeniem zapoznać się z wykazem zdarzeń, które nie są objęte ochroną przewidzianą w warunkach wynajmu samochodu.

Jednocześnie prosimy pamiętać, że ubezpieczenie oferowane przez wypożyczalnie nie obejmuje zazwyczaj uszkodzeń sprzęgła, tapicerki, szyb, wymiany i naprawy opon, kosztów holowania i dorobienia kluczyków, a także uszkodzeń przewożonych rzeczy i obrażeń pasażerów.

Opcja refundacji wkładu własnego przez Wisecars.com

Nasza oferta w zakresie refundacji wkładu własnego pozwoli Ci korzystać z auta bez zbędnych zmartwień. Przy odbiorze samochodu będziesz musiał zostawić w wypożyczalni kaucję na wypadek uszkodzenia samochodu w trakcie wynajmu. Możesz uniknąć przykrych niespodzianek dzięki wykupieniu jednej z naszych opcji refundacji wkładu własnego, zanim udasz się do wypożyczalni. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży auta będziesz mógł dochodzić od Wisecars zwrotu odszkodowania, które naliczy wypożyczalnia. Prosimy pamiętać, że wypożyczalnie pobierają kaucję również wtedy, gdy wykupisz refundację wkładu własnego.

Opcja refundacji wkładu własnego pozwala uniknąć kosztów uszkodzenia lub kradzieży pojazdu. Prosimy pamiętać, że nie dotyczy to uszkodzeń dolnej części podwozia, sprzęgła, tapicerki, szyb, naprawy i wymiany opon oraz kosztów holowania.

Pełna refundacja wkładu własnego całkowicie eliminuje obowiązek odszkodowawczy (1000 €) (z wyłączeniem opłat administracyjnych pobieranych bezpośrednio przez wypożyczalnię). Jej zakres obejmuje części samochodu, które nie są uwzględnione w opcji standardowej, np. koła, dach, szyby, podwozie i wiele innych elementów.

W określonych okolicznościach, jeśli zastosujesz się do poleceń wypożyczalni i w ten sposób udowodnisz, że szkoda nie wystąpiła z Twojej winy, kwota wkładu własnego może zostać Ci zwrócona bezpośrednio przez wypożyczalnię.

Refundacja nie obejmuje kradzieży auta, w którym zostawiono kluczyki, oraz przypadków niedochowania należytej ostrożności.

Nasza opcja refundacji wkładu własnego nie obejmuje:

 • napraw, które nie zostały zatwierdzone przez wypożyczalnię,
 • kosztów czyszczenia i uszkodzeń wnętrza pojazdu (chyba że powstały w wyniku zderzenia),
 • uszkodzeń/kradzieży fotelików dziecięcych, nawigacji i innych niestandardowych elementów wyposażenia,
 • opłat drogowych i mandatów,
 • opłat za obsługę poza godzinami pracy,
 • ewentualnych opłat za odbiór pojazdu w innym miejscu,
 • ewentualnych opłat za podstawienie pojazdu.

Dochodzenie refundacji w Wisecars 

Aby otrzymać refundację wkładu własnego, będziesz potrzebował:

 • dokumenty otrzymane przy odbiorze i zwrocie samochodu z dokładnym opisem szkody poniesionej przez wypożyczalnię
 • zdjęcia uszkodzeń samochodu,
 • dowód kosztów naprawy przekazany przez wypożyczalnię,
 • dowód obciążenia Twojej karty płatniczej przez wypożyczalnię,
 • formularz protokołu powypadkowego z wypożyczalni,
 • ewentualny protokół policyjny.

Wniosek o refundację zostanie rozpatrzony pod warunkiem przedstawienia wszystkich stosownych dokumentów i stwierdzenia braku rażących zaniedbań. Refundacja nie przysługuje w przypadku uszkodzeń/wypadków wynikłych z naruszenia przepisów ruchu drogowego lub umowy najmu, a także wtedy, gdy sprawca odmawia zaspokojenia roszczenia.

Uwaga - w przypadku uszkodzenia pojazdu w trakcie wynajmu musisz zawiadomić o tym Wisecars w ciągu 24 godzin od daty zdarzenia i nie później niż 48 godziny po zakończeniu się okresu wynajmu. W tym celu należy wysłać e-mail z wszystkimi istotnymi informacjami o zdarzeniu. Niedopełnienie tego obowiązku oznacza utratę możliwości dochodzenia refundacji.

*Ważne: Każde ubezpieczenie wygasa w przypadku stwierdzenia, że kierowca był pod wpływem alkoholu/narkotyków, spowodował szkodę umyślnie, wyjechał poza pas drogi lub wykazał się nieostrożnością.