Wisecars, car rentalsWisecars anniversary badge

Warunki świadczenia usługi

Wisecars to międzynarodowy pośrednik na rynku wynajmu pojazdów. Wynajęty samochód otrzymasz bezpośrednio od współpracującej z nami i reprezentowanej przez nas wypożyczalni. Wisecars nie jest właścicielem wypożyczalni ani nie zajmuje się ich prowadzeniem. Umowę najmu samochodu zawierasz z wypożyczalnią.

Korzystając z naszego serwisu internetowego, potwierdzasz, że akceptujesz i rozumiesz całość naszych warunków świadczenia usług i zasady prywatności naszego serwisu. Jako najemca powinieneś na bieżąco sprawdzać treść tych warunków na naszej stronie, ponieważ mogą one ulec zmianie w istotnym dla Ciebie zakresie. Ostatecznym potwierdzeniem Twojej akceptacji warunków świadczenia usługi przez daną wypożyczalnię i przepisów prawa obowiązujących w miejscu wynajmu samochodu jest Twój podpis na umowie najmu.

Nasze warunki świadczenia usługi i analogiczne uregulowania stosowane przez wypożyczalnie, z którymi współpracujemy, przewidują określone przypadki wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności. Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia co do ich treści, nie składaj rezerwacji.

Prosimy pamiętać, że zawarcie umowy najmu po oferowanej cenie następuje dopiero po potwierdzeniu Twojej rezerwacji i otrzymaniu wymaganej płatności. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Potwierdzenie rezerwacji i pokwitowanie

Musisz pokazać voucher Wisecars wypożyczalni samochodów podczas odbioru auta. Twój voucher jest zazwyczaj wysłany 48 godzin przed odbiorem samochodu. Możesz pokazać wersję wydrukowaną bądź wirtualną (np. na swoim smartphonie). Nie możemy ponosić odpowiedzialności za odmowę wypożyczenia, jeśli voucher czy potwierdzenie rezerwacji nie zostanie pokazane.

Proszę przeczytaj uważnie podsumowanie transakcji wypożyczenia auta, którą masz na swoim voucherze. Jeśli odkryjesz jakiekolwiek niezgodności, poinformuj nas o nich najszybciej jak to możliwe.

Metody płatności 

 Karty kredytowe  

Przy odbiorze samochodu główny kierowca musi mieć przy sobie kartę kredytową wystawioną na jego nazwisko. Środki na karcie muszą być wystarczające do pokrycia kwoty wkładu własnego ubezpieczenia/kaucji (która zostanie zablokowana na czas wynajmu). Karta będzie również potrzebna do uiszczenia opłat lokalnych oraz wykupu ewentualnych dodatkowych opcji wyposażenia oferowanych przez wypożyczalnię.

Większość naszych partnerów nie przyjmuje kart przedpłaconych, obciążeniowych ani wirtualnych kart kredytowych – będzie więc niezbędna karta z wypukłym nadrukiem.

Płatności

Płatności w Wisecars realizowane są w dolarach amer., euro i funtach bryt. – ze względu na zmiany kursów i opłaty bankowe Wisecars nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice dotyczące kwoty opłaty za rezerwację.

Umowa najmu samochodu

Transakcja wypożyczenia samochodu podlega warunkom umowy wypożyczenia, która zostanie podpisana między Tobą a wypożyczalnią podczas odbioru auta. Proszę przeczytaj uważnie warunki umowy, zanim ją podpiszesz. Jeśli znajdziesz jakiekolwiek nieścisłości między warunkami przedstawionymi na voucherze a tymi na umowie, poinformuj nas o tym niezwłocznie/przed złożeniem podpisu na umowie wypożyczenia.

Zalecamy zachowanie egzemplarza umowy najmu samochodu i wszelkich innych dokumentów związanych z wynajmem samochodu, w tym dotyczących zwrotu pojazdu, co przyda się w przypadku pojawienia się wątpliwości co do treści podpisanej przez Ciebie umowy.

Dopuszczalny wiek kierowcy

Zasady dotyczące dopuszczalnego wieku najemcy i ewentualnych dodatkowych kierowców oraz minimalnego okresu od uzyskania prawa jazdy są określane przez wypożyczalnie we własnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Przede wszystkim powinieneś sprawdzić, czy mieścisz się w grupie wiekowej ustalonej przez wypożyczalnię.

Minimalny wiek uprawniający do wypożyczenia pojazdu to zazwyczaj 21 lat. W przypadku określonych wypożyczalni oraz niektórych krajów od kierowców w wieku poniżej 25 lat lub powyżej 65 lat pobierana jest dodatkowa opłata. W zależności od miejsca minimalny wiek w przypadku wynajmu większych samochodów może być wyższy niż standardowe ograniczenie. Ponadto większość wypożyczalni sprawdza, czy od uzyskania prawa jazdy przez najemcę i ewentualnego dodatkowego kierowcę minęło przynajmniej 12 miesięcy.

Dodatkowi kierowcy

Co do zasady jedyną osobą uprawnioną do korzystania z wynajętego pojazdu jest główny kierowca, ale możesz wskazać dowolną liczbę dodatkowych kierowców w swojej rezerwacji. W takim przypadku wypożyczalnia może naliczyć dodatkową opłatę (chyba że nie przywiduje tego pokwitowanie wystawione przez Wisecars). Prosimy pamiętać, że wszyscy dodatkowi kierowcy muszą okazać ważne prawo jazdy.

Paliwo

Zależy nam na tym, żeby nasza oferta była konkurencyjna, uczciwa i przejrzysta, dlatego staramy się współpracować wyłącznie z wypożyczalniami umożliwiającymi zwrot samochodu z tą samą ilością paliwa co w chwili odbioru. Ta opcja dostępna jest w większości krajów, ale na wszelki wypadek powinieneś najpierw sprawdzić zasady dotyczące paliwa obowiązujące w wypożyczalni, którą wybrałeś.

Opcje w Wisecars

Opcja "Zawsze do pełna"

Dostajesz i oddajesz samochód z pełnym bakiem. Jeśli zwrócisz samochód z niepełnym bakiem możesz zostać obciążony opłatą za tankowanie i zwrotem kosztów brakującego paliwa. Wystarczy, że zastosujesz się do tej prostej zasady, a zapłacisz tylko za paliwo, które faktycznie wykorzystałeś.

Opcja "Zwracasz tak, jak odbierasz"

Tu wszystko jest jasne - w momencie odbioru samochodu dostajesz określoną ilość paliwa, która zostanie wskazana w umowie najmu samochodu; przy zwrocie stan zbiornika powinien być taki sam. Sprawdź, czy ilość paliwa została wskazana prawidłowo w umowie najmu samochodu przed opuszczeniem wypożyczalni.

Opcja przedpłaty:

W tym przypadku płacisz za paliwo, które znajduje się w baku w momencie odbioru samochodu, i starasz się wykorzystać jak najwięcej zapasu przed zwrotem auta, co przydaje się, jeśli nie masz czasu na szukanie stacji benzynowej w drodze powrotnej do wypożyczalni. 

Pamiętaj, że niezależnie od opcji cena wynajmu nie uwzględnia paliwa. Zalecamy sprawdzenie kontrolki paliwa przy odbiorze samochodu w celu upewnienia się, że stan zbiornika odpowiada ilości paliwa wskazanej w umowie najmu samochodu.

Ubezpieczenie

Niezależnie od miejsca, w którym wynajmujesz samochód, będziesz prawdopodobnie potrzebował ubezpieczenia z wkładem własnym. Przed wyborem pakietu ubezpieczeniowego prosimy sprawdzić, co dokładnie wchodzi w jego zakres. Jeśli zdecydujesz się na wykup ubezpieczenia bezpośrednio w wypożyczalni, powinieneś z wyprzedzeniem zapoznać się z wykazem zdarzeń, które nie są objęte ochroną przewidzianą w warunkach wynajmu samochodu.

Jednocześnie prosimy pamiętać, że ubezpieczenie oferowane przez wypożyczalnie nie obejmuje zazwyczaj uszkodzeń sprzęgła, tapicerki, szyb, wymiany i naprawy opon, kosztów holowania i dorobienia kluczyków, a także uszkodzeń przewożonych rzeczy i obrażeń pasażerów.

Opcja refundacji wkładu własnego przez Wisecars.com

Nasza oferta w zakresie refundacji wkładu własnego pozwoli Ci korzystać z auta bez zbędnych zmartwień. Przy odbiorze samochodu będziesz musiał zostawić w wypożyczalni kaucję na wypadek uszkodzenia samochodu w trakcie wynajmu. Możesz uniknąć przykrych niespodzianek dzięki wykupieniu jednej z naszych opcji refundacji wkładu własnego, zanim udasz się do wypożyczalni. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży auta będziesz mógł dochodzić od Wisecars zwrotu odszkodowania, które naliczy wypożyczalnia. Prosimy pamiętać, że wypożyczalnie pobierają kaucję również wtedy, gdy wykupisz refundację wkładu własnego.

Opcja refundacji wkładu własnego pozwala uniknąć kosztów uszkodzenia lub kradzieży pojazdu. Prosimy pamiętać, że nie dotyczy to uszkodzeń dolnej części podwozia, sprzęgła, tapicerki, szyb, naprawy i wymiany opon oraz kosztów holowania.

Pełna refundacja wkładu własnego całkowicie eliminuje obowiązek odszkodowawczy (1000 €) (z wyłączeniem opłat administracyjnych pobieranych bezpośrednio przez wypożyczalnię). Jej zakres obejmuje części samochodu, które nie są uwzględnione w opcji standardowej, np. koła, dach, szyby, podwozie i wiele innych elementów.

W określonych okolicznościach, jeśli zastosujesz się do poleceń wypożyczalni i w ten sposób udowodnisz, że szkoda nie wystąpiła z Twojej winy, kwota wkładu własnego może zostać Ci zwrócona bezpośrednio przez wypożyczalnię.

Refundacja nie obejmuje kradzieży auta, w którym zostawiono kluczyki, oraz przypadków niedochowania należytej ostrożności.

Nasza opcja refundacji wkładu własnego nie obejmuje:

 • napraw, które nie zostały zatwierdzone przez wypożyczalnię,
 • kosztów czyszczenia i uszkodzeń wnętrza pojazdu (chyba że powstały w wyniku zderzenia),
 • uszkodzeń/kradzieży fotelików dziecięcych, nawigacji i innych niestandardowych elementów wyposażenia,
 • opłat drogowych i mandatów,
 • opłat za obsługę poza godzinami pracy,
 • ewentualnych opłat za odbiór pojazdu w innym miejscu,
 • ewentualnych opłat za podstawienie pojazdu.

Dochodzenie refundacji w Wisecars 

Aby otrzymać refundację wkładu własnego, będziesz potrzebował:

 • dokumenty otrzymane przy odbiorze i zwrocie samochodu z dokładnym opisem szkody poniesionej przez wypożyczalnię
 • zdjęcia uszkodzeń samochodu,
 • dowód kosztów naprawy przekazany przez wypożyczalnię,
 • dowód obciążenia Twojej karty płatniczej przez wypożyczalnię,
 • formularz protokołu powypadkowego z wypożyczalni,
 • ewentualny protokół policyjny.

Wniosek o refundację zostanie rozpatrzony pod warunkiem przedstawienia wszystkich stosownych dokumentów i stwierdzenia braku rażących zaniedbań. Refundacja nie przysługuje w przypadku uszkodzeń/wypadków wynikłych z naruszenia przepisów ruchu drogowego lub umowy najmu, a także wtedy, gdy sprawca odmawia zaspokojenia roszczenia.

Uwaga - w przypadku uszkodzenia pojazdu w trakcie wynajmu musisz zawiadomić o tym Wisecars w ciągu 24 godzin od daty zdarzenia i nie później niż 48 godziny po zakończeniu się okresu wynajmu. W tym celu należy wysłać e-mail z wszystkimi istotnymi informacjami o zdarzeniu. Niedopełnienie tego obowiązku oznacza utratę możliwości dochodzenia refundacji.

*Ważne: Każde ubezpieczenie wygasa w przypadku stwierdzenia, że kierowca był pod wpływem alkoholu/narkotyków, spowodował szkodę umyślnie, wyjechał poza pas drogi lub wykazał się nieostrożnością.

Zmiany

Zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie na 48 godzin przed odbiorem auta.

Za zmiany rezerwacji dokonane przed wynajmem nie są pobierane żadne opłaty. Nie dotyczy to dodatkowych kosztów wynikłych z istotnej modyfikacji rezerwacji, np. co do okresu wynajmu lub kategorii samochodu, a także zmiany stawek przez wypożyczalnię po dokonaniu pierwotnej rezerwacji. Niektóre wypożyczalnie mogą wymagać anulowania lub ponownej rezerwacji wynajmu w przypadku zgłoszeniu innego kierowcy lub zmiany miejsca odbioru samochodu. Szczegółowe warunki świadczenia usługi zależą od wypożyczalni, co zostanie jasno opisane przy składaniu rezerwacji.

Rezerwację wynajmu można przedłużyć, dokonując nowej rezerwacji za pośrednictwem Wisecars (co wymaga potwierdzenia przez lokalną wypożyczalnię, niekoniecznie tę samą) lub ustalając nowy termin z lokalną wypożyczalnią. W przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu, tj. przed zakończeniem się okresu rezerwacji, Wisecars nie zwraca żadnych środków z tytułu niewykorzystanych dni, przy czym wypożyczalnia może dokonać takiej refundacji według własnego uznania.

Obsługa poza godzinami pracy

Najemca zostaje przez nas powiadomiony, czy z tytułu odbioru samochodu w porze zaznaczonej w zgłoszeniu rezerwacji pobierana jest opłata. Prosimy pamiętać, że udostępnienie lub zwrot samochodu poza godzinami pracy odpowiedniej placówki wypożyczalni oznacza konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty według stawki podanej na pokwitowaniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualny brak obsługi poza godzinami pracy.

Anulowanie rezerwacji

Co do zasady rezerwacja może zostać anulowana wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego Wisecars. Anulowanie rezerwacji bezpośrednio w wypożyczalni może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Zwrot kosztów nie przysługuje w przypadku wcześniejszego zakończenia wynajmu, zwłoki w odbiorze samochodu, nieobecności najemcy w wyznaczonym terminie, odwołania rezerwacji z wyprzedzeniem krótszym niż 48 godziny, braku prawa jazdy lub nieuznania go przez wypożyczalnię, a także nieprzedstawienia przez klienta odpowiedniej karty kredytowej na potrzeby kaucji. Prosimy pamiętać, że poszczególne wypożyczalnie mają różne wymogi co do akceptowanych metod przyjmowania kaucji i płatności. Opłaty za przedłużenie okresu wynajmu lub opóźniony zwrot pojazdu naliczane są według lokalnej stawki dziennej ustalonej przez wypożyczalnię (która może być wyższa), przy czym w takich przypadkach mogą też zostać naliczone dodatkowe opłaty.

Wszystkie rezerwacje mogą zostać anulowane bezkosztowo do 48 godzin przed odbiorem samochodu. Jeśli klient poprosi o anulację wcześniej niż 48 godzin przed odbiorem auta, otrzyma całkowity zwrot kosztów minus opłaty za Ochronę Anulacji oraz/lub Pakiet Ochrony. Oferty mogą się od siebie różnić, więc w razie specjalnych warunków anulacji zostaną one jasno przedstawione w trakcie rezerwacji.

Twoja rezerwacja może zostać przez nas anulowana, jeśli będziemy mieli uzasadnione przesłanki do uznania, że mamy do czynienia z oszustwem. W takim przypadku nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za anulowanie rezerwacji. Zwrot kosztów anulowanej rezerwacji zostanie dokonany na rzecz osoby, która pierwotnie ją opłaciła.

Niewykorzystanie rezerwacji

Rezerwacja nie zostaje wykorzystana, jeśli:

 • nie zgłosisz się po odbiór samochodu w ustalonym dniu i godzinie,
 • nie przedstawisz dokumentów koniecznych do odbioru samochodu lub,
 • nie przedstawisz karty kredytowej wystawionej na nazwisko głównego kierowcy, ze środkami wystarczającymi na pokrycie kaucji,
 • nie spełnisz warunków lub wymagań dostawcy.

We wszystkich powyższych przypadkach nie otrzymasz zwrotu pieniędzy.

Wypożyczalnia może odmówić wydania samochodu klientowi, który nie zgłosi się po jego odbiór w ustalonym terminie, nie przedstawi niezbędnych dokumentów lub nie okaże karty kredytowej z wystarczającą ilością środków. W takim przypadku klient traci uprawnienie do zwrotu kosztów, chyba że wynajem został anulowany z wyprzedzeniem.  

Gwarantowany zwrot kosztów anulowanej rezerwacji

Opcję gwarantowanego zwrotu kosztów anulowanej rezerwacji można wykupić wyłącznie przy dokonywaniu rezerwacji. Jeśli ją wykupisz i anulujesz rezerwację przed zaplanowanym okresem wynajmu, otrzymasz zwrot kosztów (z wyłączeniem ceny samej opcji, która nie podlega zwrotowi).

Jeśli nie zgłosisz się po odbiór samochodu w ustalonym dniu i godzinie lub nie przedstawisz niezbędnych dokumentów, wypożyczalnia może odmówić wydania samochodu, przy czym w takim przypadku nie otrzymujesz zwrotu kosztów, co dotyczy również wcześniejszego zakończenia wynajmu oraz nieprzedstawienia karty kredytowej wystawionej na nazwisko głównego kierowcy, ze środkami wystarczającymi na potrzeby kaucji.

Odbiór i zwrot wynajętego pojazdu

Prosimy pamiętać, że wypożyczalnia nie jest zobowiązana czekać, aż zgłosisz się po odbiór samochodu, co oznacza, że brak obecności w wyznaczonej placówce w terminie określonym na pokwitowaniu, może oznaczać niewykorzystanie rezerwacji. Pojazd musisz zwrócić w odpowiednim miejscu i w ustalonym czasie, w stanie nieuszkodzonym i bez zabrudzeń. Prosimy zwrócić pojazd do tej samej wypożyczalni, z której został odebrany.

Jeśli wypożyczalnia uzna, że zwrócony samochód nosi nadmierne zabrudzenia, może naliczyć dodatkową opłatę za czyszczenie.

Prawo jazdy

Każdy kierowca musi legitymować się pełnym, ważnym prawem jazdy posiadanym od przynajmniej roku (w niektórych krajach wymagane jest minimum 2 lub więcej lat; zostaniesz o tym poinformowany przy składaniu rezerwacji). Wymogu tego nie spełnia przeterminowane lub tymczasowe prawo jazdy. Przy odbiorze samochodu każdy kierowca musi okazać swoje prawo jazdy. Niektóre wypożyczalnie w określonych krajach mogą zażądać okazania międzynarodowego prawa jazdy. Wszyscy kierowcy muszą mieć przy sobie swoje prawo jazdy przez cały okres wynajmu na potrzeby kontroli przez lokalne służby.

W przypadku odmowy udostępnienia samochodu przez wypożyczalnię w wyniku zatajenia ograniczeń uprawnień, nieokazania prawa jazdy lub innego analogicznego dokumentu bądź niepodania wymaganych informacji dotyczących ograniczeń uprawnień nie przysługuje zwrot kosztów.

Siła wyższa

Wydarzenia siły wyższej, które mogą obejmować działanie sił natury, wojnę, działania rządowe, pandemie lub inne nadzwyczajne i nieodparte okoliczności wykraczające poza rozsądną kontrolę Wisecars, zwalniają Wisecars od odpowiedzialności i jakiegokolwiek zobowiązania do zwrotu pieniędzy lub pokrycia dodatkowych kosztów.

W przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności wykraczających poza kontrolę Wisecars, Wisecars zastrzega sobie prawo do częściowego zwrotu, zazwyczaj zatrzymując co najmniej 10% wartości rezerwacji; jednak w przypadku poważnych okoliczności Wisecars może zdecydować się zatrzymać pełną kwotę i nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty. Prosimy pamiętać, że ze względu na wyjątkowe okoliczności możliwe są opóźnienia w przetwarzaniu zwrotów.

Wisecars podejmie rozsądne działania, aby niezwłocznie powiadomić dotkniętych klientów o wystąpieniu siły wyższej i jej wpływie na ich rezerwacje. Powiadomienia takie zostaną wysłane drogą mailową lub innymi środkami komunikacji udostępnionymi przez klienta. Klientom zaleca się regularne sprawdzanie swoich kanałów komunikacyjnych w celu uzyskania aktualizacji.

W przypadku, gdy lokalny dostawca nie jest w stanie spełnić swoich zobowiązań z powodu siły wyższej, Wisecars będzie starał się przekierować rezerwacje do innych firm wynajmu samochodów. Należy jednak zrozumieć, że w szczególności w okresach szczytowych lub w sytuacjach, gdy odpowiednie alternatywy są ograniczone, nie zawsze będzie możliwe znalezienie alternatywnych rozwiązań.

Jeżeli okoliczności na to pozwalają, Wisecars może zaoferować klientom możliwość zmiany rezerwacji lub znalezienia alternatywnych opcji, oczywiście zależnie od dostępności i ewentualnych dodatkowych kosztów.

Prosimy zauważyć, że niniejsza klauzula dotycząca siły wyższej podlega odpowiednim przepisom prawnym i regulacjom.Skargi

Sposoby kontaktu:

Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany z jakimkolwiek aspektem naszego serwisu czy produktu, możesz powiedzieć nam o swoim doświadczeniu w następujące sposoby:

 • Przez email: support@wisecars.com
 • Przez nasz portal samoobsługowy: https://customer.wisecars.com/
 • Przez telefon bądź inne platformy komunikacyjne: https://www.wisecars.com/en-gb/faq#contactSection

Proszę zwróć uwagę na to, że możemy Ciebie poprosić o dodatkowy kontakt przez email, jeśli skontaktowałeś się z nami po raz pierwszy przez telefon lub platformy komunikacyjne. Możemy potrzebować odtwarzalnego oświadczenia Twojej skargi wraz ze stosowną dokumentacją dołączoną jako załącznik.

Skargi odnośnie obowiązków wypożyczalni samochodów powinny być wysłane bezpośrednio do poszczególnych dostawców. Wisecars w razie potrzeby poinformuje, jak przebiega ścieżka skargi.

Procedura skargi:

Staramy się rozwiązać Twój problem od razu, więc albo potwierdzimy rozwiązanie, albo potwierdzimy kontynuację badania skargi w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej wiadomości.

Wisecars zastrzega sobie prawo do nieprocesowania skargi, która została wysłana później niż 28 dni kalendarzowych po oddaniu samochodu.

Skargi zostaną rozważone a decyzja zostanie podjęta w ciągu 28 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości. Proszę zwróć uwagę, że oczekiwanie na odpowiedź czy dokumentację od naszych partnerów może w rzadkich przypadkach wydłużyć czas tego oczekiwania. Wisecars nie ponosi odpowiedzialności za czas odpowiedzi partnerów.

Jeśli nie odpowiesz w ciągu 15 dni kalendarzowych na maile pochodzące z Wisecars, sprawa zostanie automatycznie zamknięta bez rozwiązania i/lub odszkodowania.

Problemy techniczne

W przypadku problemów technicznych z pojazdem należy niezwłocznie powiadomić o tym wypożyczalnię. Numer telefonu znajdziesz w umowie najmu samochodu. Lokalna wypożyczalnia musi zgodzić się na naprawę lub wymianę części. Jeśli doszło do wypadku z Twoim udziałem, należy skontaktować się z lokalną policją i wypożyczalnią. Przechowuj egzemplarze wszystkich istotnych dokumentów, które wypełniłeś. Mogą się przydać, jeśli postanowisz zgłosić roszczenie.

Wisecars nie zwróci kosztów naprawy samochodu, jeśli nie została wykupiona ochrona udziału własnego, która uprawnia do zwrotu poniesionych kosztów.

Awaria / wypadek

W przypadku awarii, wypadku lub innych zdarzeń tego rodzaju skontaktuj się z lokalną wypożyczalnią w celu uzyskania wskazówek i pomocy. Powinieneś zawiadomić policję nawet wtedy, gdy szkody będą niewielkie. Wszystkie istotne dokumenty należy przechowywać na wypadek zgłoszenia roszczenia z tytułu ubezpieczenia. Jeśli nie zastosujesz się do należytej procedury, wypożyczalnia może obciążyć Cię kosztami.

Prosimy pamiętać, że jeśli do wypadku doszło w wyniku Twojego zaniedbania lub innych okoliczności wyłączających odpowiedzialność ubezpieczyciela, zostaniesz obciążony odszkodowaniem za straty poniesione przez wypożyczalnię.

Awaria floty

Mimo naszych starań, aby zapewnić dokładne i aktualne informacje na temat pojazdów dostępnych za pośrednictwem naszych partnerów , może dochodzić do awarii floty, które leżą poza naszą kontrolą. Awaria floty odnosi się do sytuacji, w których określony pojazd nie jest dostępny do wynajęcia z powodu nieprzewidzianych okoliczności.

W przypadku awarii floty:

 • Będziemy podejmować wszelkie możliwe starania, aby poinformować Cię jak najszybciej o niedostępności wybranego pojazdu.
 • Będziemy pracować sumiennie, aby zaproponować Ci alternatywne opcje pojazdów, które jak najlepiej odpowiadają Twoim preferencjom.
 • Będziesz miał możliwość wyboru dostępnej alternatywy lub anulowania rezerwacji z pełnym zwrotem środków.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za dodatkowe koszty poniesione z powodu niedostępności konkretnego pojazdu, takie jak koszty transportu lub zakwaterowania.

Jeśli uważasz, że brak floty jest wynikiem działań lub zaniedbań wypożyczalni, wyślij nam odpowiednią dokumentację oraz udostępnij zdjęcia lub inne dowody. Informacje te będą dla nas cenne i pomogą nam w dochodzeniu.

Jeśli zidentyfikujemy stały wzorzec takich problemów w określonym miejscu, podejmiemy niezbędne kroki w celu zapewnienia jakości naszej usługi poprzez usunięcie dotkniętego miejsca z naszej strony.

Jurysdykcji

Podane warunki usługi oraz serwis Wisecars są stworzone oraz egzekwowane na podstawie prawa Anglii i Walii. Jedynnymi miejscami, w których można złożyć zażalenie czy skargę, które mogą mieć powiązanie z tymi warunkami usługi lub serwisem Wisecars, są w Anglii lub Walii lub w sądzie o odpowiedniej jurysdykcji.

Prywatność

Wisecars dba o Twoją prywatność. Szanujemy prywatność naszych klientów i dlatego NIE sprzedajemy ani nie wypożyczamy innym podmiotom jakichkolwiek informacji uzyskanych za pośrednictwem naszego serwisu internetowego.

Dane o charakterze poufnym, które przekazują nami klienci, np. dane osobowe lub dane kart kredytowych, są szyfrowane i zabezpieczane na potrzeby użycia w Internecie. Uniemożliwia to ich odczyt przez innych użytkowników. Wisecars nie przechowuje danych kart kredytowych. Jeśli płacisz za usługę kartą kredytową, jej dane nie są przez nas przechowywane.

Pliki cookies

W celu usprawnienia naszych usług i serwisu internetowego posługujemy się tzw. plikami cookies. Niektóre z nich są konieczne do prawidłowego działania serwisu, a inne służą zwiększeniu jego wydajności i poprawie jakości obsługi klienta. Wisecars wykorzystuje pliki cookies w ograniczonym zakresie w trosce o Twoje bezpieczeństwo i nie przechowuje żadnych danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możesz zaznaczyć opcję powiadomienia o plikach cookies.

Anulowanie dostępu

Dostęp użytkownika do części lub całości tego serwisu internetowego może zostać anulowany lub wstrzymany bez uprzedniego powiadomienia i podania przyczyny.

Prawa autorskie

Serwis internetowy Wisecars może być wykorzystywany jedynie na potrzeby rezerwacji samochodu na wynajem we własnym zakresie. Aktywność w naszym serwisie i jego wykorzystanie są przez nas na bieżąco kontrolowane. Każde nietypowe zachowanie, które zostanie uznane za podejrzane, będzie prowadziło do blokady dostępu. Korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza zgodę na niniejsze warunki świadczenia usługi.

Ujawnienie informacji podmiotom zewnętrznym

Wisecars nigdy nie ujawnia danych osobowych swoich klientom podmiotom zewnętrznym bez uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne ze względu na przepisy prawa lub nagłe okoliczności. Wisecars nie sprzedaje ani nie wypożycza informacji umożliwiających ustalenie tożsamości. Dane statystyczne dotyczące naszych klientów, sprzedaży, rezerwacji i innych parametrów tego rodzaju, które udostępniamy podmiotom zewnętrznym, nie zawierają informacji umożliwiających ustalenie tożsamości. Proszę zwrócić uwagę, że dane osobowe są usuwane jedynie po bezpośredniej prośbie osoby, której dane dotyczą. Nie kasujemy wyżej wymienionych danych, jeśli prośba pochodzi od osoby trzeciej.

Zdjęcia samochodów

Serwis internetowy Wisecars zawiera zdjęcia izmo Europe bvba.:

Zdjęcia samochodów, prawa autorskie [2009 - 2015] izmo Europe bvba, wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia samochodów zamieszczone w tym serwisie internetowym są własnością izmo Europe bvba. i podlegają ochronie belgijskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Sposób dostępu do tych zdjęć i ich wykorzystania określają warunki odrębnej umowy licencyjnej. Ich nieuprawnione wykorzystanie, powielanie, rozpowszechnianie, utrwalanie lub zmiana są zabronione.

Wisecars nie jest odpowiedzialne za opłaty bankowe albo nieścisłości w kwocie zwrotu z powodu zmiany waluty.