Warunki świadczenia usługi

Wisecars to międzynarodowy pośrednik na rynku wynajmu pojazdów. Wynajęty samochód otrzymasz bezpośrednio od współpracującej z nami i reprezentowanej przez nas wypożyczalni. Wisecars nie jest właścicielem wypożyczalni ani nie zajmuje się ich prowadzeniem. Umowę najmu samochodu zawierasz z wypożyczalnią.

Korzystając z naszego serwisu internetowego, potwierdzasz, że akceptujesz i rozumiesz całość naszych warunków świadczenia usług i zasady prywatności naszego serwisu. Jako najemca powinieneś na bieżąco sprawdzać treść tych warunków na naszej stronie, ponieważ mogą one ulec zmianie w istotnym dla Ciebie zakresie. Ostatecznym potwierdzeniem Twojej akceptacji warunków świadczenia usługi przez daną wypożyczalnię i przepisów prawa obowiązujących w miejscu wynajmu samochodu jest Twój podpis na umowie najmu.

Nasze warunki świadczenia usługi i analogiczne uregulowania stosowane przez wypożyczalnie, z którymi współpracujemy, przewidują określone przypadki wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności. Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia co do ich treści, nie składaj rezerwacji.

Prosimy pamiętać, że zawarcie umowy najmu po oferowanej cenie następuje dopiero po potwierdzeniu Twojej rezerwacji i otrzymaniu wymaganej płatności. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Potwierdzenie rezerwacji i pokwitowanie

Przy odbiorze wynajętego samochodu z wypożyczalni należy przedstawić pokwitowanie wystawione przez Wisecars. Nie bierzemy odpowiedzialności za odmowę wydania pojazdu w przypadku braku okazania pokwitowania. Pokwitowanie wystawiane jest zazwyczaj w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia rezerwacji, przy czym niezbędne jest uprzednie podanie wszystkich informacji dotyczących planowanego odbioru pojazdu, w tym dokładnego terminu i numeru telefonu. Prosimy uważnie zapoznać się z zestawieniem warunków wynajmu samochodu umieszczonymi na pokwitowaniu. Jeśli po otrzymaniu pokwitowania stwierdzisz, że warunki wynajmu samochodu zawierają jakieś nieścisłości, poinformuj nas o tym najszybciej, jak to możliwe.

Twoja umowa najmu może wymagać obowiązkowego, lokalnego ubezpieczenia, co może generować dodatkowe koszta poza ceną rezerwacji. Sprawdź, czy posiadasz ubezpieczenie, które możesz wykorzystać w trakcie najmu i które możesz potwierdzić odpowiednią dokumentacją. Jeśli nie masz takiego ubezpieczenia, będziesz musiał je zakupić przy odbiorze samochodu bezpośrednio w wypożyczalni. 

Metody płatności 

 Karty kredytowe  

Przy odbiorze samochodu główny kierowca musi mieć przy sobie kartę kredytową wystawioną na jego nazwisko. Środki na karcie muszą być wystarczające do pokrycia kwoty wkładu własnego ubezpieczenia/kaucji (która zostanie zablokowana na czas wynajmu). Karta będzie również potrzebna do uiszczenia opłat lokalnych oraz wykupu ewentualnych dodatkowych opcji wyposażenia oferowanych przez wypożyczalnię.

Większość naszych partnerów nie przyjmuje kart przedpłaconych, obciążeniowych ani wirtualnych kart kredytowych – będzie więc niezbędna karta z wypukłym nadrukiem.

Płatności

Płatności w Wisecars realizowane są w dolarach amer., euro i funtach bryt. – ze względu na zmiany kursów i opłaty bankowe Wisecars nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice dotyczące kwoty opłaty za rezerwację.

Umowa najmu samochodu

Wynajem samochodu odbywa się na zasadach określonych przez warunki umowy najmu samochodu, która zostanie zawarta między Tobą a wypożyczalnią przy odbiorze samochodu. Prosimy uważnie zapoznać się z warunkami umowy najmu samochodu przed jej podpisaniem. Jeśli przed podpisaniem umowy najmu samochodu stwierdzisz jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy jej treścią a zestawieniem warunków wynajmu samochodu podanymi na pokwitowaniu, powinieneś nas o tym jak najszybciej o tym powiadomić i wstrzymać się ze złożeniem podpisu.

Zalecamy zachowanie egzemplarza umowy najmu samochodu i wszelkich innych dokumentów związanych z wynajmem samochodu, w tym dotyczących zwrotu pojazdu, co przyda się w przypadku pojawienia się wątpliwości co do treści podpisanej przez Ciebie umowy.

Dopuszczalny wiek kierowcy

Zasady dotyczące dopuszczalnego wieku najemcy i ewentualnych dodatkowych kierowców oraz minimalnego okresu od uzyskania prawa jazdy są określane przez wypożyczalnie we własnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Przede wszystkim powinieneś sprawdzić, czy mieścisz się w grupie wiekowej ustalonej przez wypożyczalnię.

Minimalny wiek uprawniający do wypożyczenia pojazdu to zazwyczaj 21 lat. W przypadku określonych wypożyczalni oraz niektórych krajów od kierowców w wieku poniżej 25 lat lub powyżej 65 lat pobierana jest dodatkowa opłata. W zależności od miejsca minimalny wiek w przypadku wynajmu większych samochodów może być wyższy niż standardowe ograniczenie. Ponadto większość wypożyczalni sprawdza, czy od uzyskania prawa jazdy przez najemcę i ewentualnego dodatkowego kierowcę minęło przynajmniej 12 miesięcy.

Dodatkowi kierowcy

Co do zasady jedyną osobą uprawnioną do korzystania z wynajętego pojazdu jest główny kierowca, ale możesz wskazać dowolną liczbę dodatkowych kierowców w swojej rezerwacji. W takim przypadku wypożyczalnia może naliczyć dodatkową opłatę (chyba że nie przywiduje tego pokwitowanie wystawione przez Wisecars). Prosimy pamiętać, że wszyscy dodatkowi kierowcy muszą okazać ważne prawo jazdy.

Paliwo

Zależy nam na tym, żeby nasza oferta była konkurencyjna, uczciwa i przejrzysta, dlatego staramy się współpracować wyłącznie z wypożyczalniami umożliwiającymi zwrot samochodu z tą samą ilością paliwa co w chwili odbioru. Ta opcja dostępna jest w większości krajów, ale na wszelki wypadek powinieneś najpierw sprawdzić zasady dotyczące paliwa obowiązujące w wypożyczalni, którą wybrałeś.

Opcje w Wisecars

Opcja "Zawsze do pełna"

Dostajesz i oddajesz samochód z pełnym bakiem. Jeśli zwrócisz samochód z niepełnym bakiem możesz zostać obciążony opłatą za tankowanie i zwrotem kosztów brakującego paliwa. Wystarczy, że zastosujesz się do tej prostej zasady, a zapłacisz tylko za paliwo, które faktycznie wykorzystałeś.

Opcja "Zwracasz tak, jak odbierasz"

Tu wszystko jest jasne - w momencie odbioru samochodu dostajesz określoną ilość paliwa, która zostanie wskazana w umowie najmu samochodu; przy zwrocie stan zbiornika powinien być taki sam. Sprawdź, czy ilość paliwa została wskazana prawidłowo w umowie najmu samochodu przed opuszczeniem wypożyczalni.

Opcja przedpłaty:

W tym przypadku płacisz za paliwo, które znajduje się w baku w momencie odbioru samochodu, i starasz się wykorzystać jak najwięcej zapasu przed zwrotem auta, co przydaje się, jeśli nie masz czasu na szukanie stacji benzynowej w drodze powrotnej do wypożyczalni. 

Pamiętaj, że niezależnie od opcji cena wynajmu nie uwzględnia paliwa. Zalecamy sprawdzenie kontrolki paliwa przy odbiorze samochodu w celu upewnienia się, że stan zbiornika odpowiada ilości paliwa wskazanej w umowie najmu samochodu.

Ubezpieczenie

Niezależnie od miejsca, w którym wynajmujesz samochód, będziesz prawdopodobnie potrzebował ubezpieczenia z wkładem własnym. Przed wyborem pakietu ubezpieczeniowego prosimy sprawdzić, co dokładnie wchodzi w jego zakres. Jeśli zdecydujesz się na wykup ubezpieczenia bezpośrednio w wypożyczalni, powinieneś z wyprzedzeniem zapoznać się z wykazem zdarzeń, które nie są objęte ochroną przewidzianą w warunkach wynajmu samochodu.

Jednocześnie prosimy pamiętać, że ubezpieczenie oferowane przez wypożyczalnie nie obejmuje zazwyczaj uszkodzeń sprzęgła, tapicerki, szyb, wymiany i naprawy opon, kosztów holowania i dorobienia kluczyków, a także uszkodzeń przewożonych rzeczy i obrażeń pasażerów.

Opcja refundacji wkładu własnego przez Wisecars.com

Nasza oferta w zakresie refundacji wkładu własnego pozwoli Ci korzystać z auta bez zbędnych zmartwień. Przy odbiorze samochodu będziesz musiał zostawić w wypożyczalni kaucję na wypadek uszkodzenia samochodu w trakcie wynajmu. Możesz uniknąć przykrych niespodzianek dzięki wykupieniu jednej z naszych opcji refundacji wkładu własnego, zanim udasz się do wypożyczalni. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży auta będziesz mógł dochodzić od Wisecars zwrotu odszkodowania, które naliczy wypożyczalnia. Prosimy pamiętać, że wypożyczalnie pobierają kaucję również wtedy, gdy wykupisz refundację wkładu własnego.

Opcja refundacji wkładu własnego pozwala uniknąć kosztów uszkodzenia lub kradzieży pojazdu. Prosimy pamiętać, że nie dotyczy to uszkodzeń dolnej części podwozia, sprzęgła, tapicerki, szyb, naprawy i wymiany opon oraz kosztów holowania.

Pełna refundacja wkładu własnego całkowicie eliminuje obowiązek odszkodowawczy (1000 €) (z wyłączeniem opłat administracyjnych pobieranych bezpośrednio przez wypożyczalnię). Jej zakres obejmuje części samochodu, które nie są uwzględnione w opcji standardowej, np. koła, dach, szyby, podwozie i wiele innych elementów.

W określonych okolicznościach, jeśli zastosujesz się do poleceń wypożyczalni i w ten sposób udowodnisz, że szkoda nie wystąpiła z Twojej winy, kwota wkładu własnego może zostać Ci zwrócona bezpośrednio przez wypożyczalnię.

Refundacja nie obejmuje kradzieży auta, w którym zostawiono kluczyki, oraz przypadków niedochowania należytej ostrożności.

Nasza opcja refundacji wkładu własnego nie obejmuje:

 • napraw, które nie zostały zatwierdzone przez wypożyczalnię,
 • kosztów czyszczenia i uszkodzeń wnętrza pojazdu (chyba że powstały w wyniku zderzenia),
 • uszkodzeń/kradzieży fotelików dziecięcych, nawigacji i innych niestandardowych elementów wyposażenia,
 • opłat drogowych i mandatów,
 • opłat za obsługę poza godzinami pracy,
 • ewentualnych opłat za odbiór pojazdu w innym miejscu,
 • ewentualnych opłat za podstawienie pojazdu.

Dochodzenie refundacji w Wisecars 

Aby otrzymać refundację wkładu własnego, będziesz potrzebował:

 • dokumenty otrzymane przy odbiorze i zwrocie samochodu z dokładnym opisem szkody poniesionej przez wypożyczalnię
 • zdjęcia uszkodzeń samochodu,
 • dowód kosztów naprawy przekazany przez wypożyczalnię,
 • dowód obciążenia Twojej karty płatniczej przez wypożyczalnię,
 • formularz protokołu powypadkowego z wypożyczalni,
 • ewentualny protokół policyjny.

Wniosek o refundację zostanie rozpatrzony pod warunkiem przedstawienia wszystkich stosownych dokumentów i stwierdzenia braku rażących zaniedbań. Refundacja nie przysługuje w przypadku uszkodzeń/wypadków wynikłych z naruszenia przepisów ruchu drogowego lub umowy najmu, a także wtedy, gdy sprawca odmawia zaspokojenia roszczenia.

Uwaga - w przypadku uszkodzenia pojazdu w trakcie wynajmu musisz zawiadomić o tym Wisecars w ciągu 24 godzin od daty zdarzenia i nie później niż 48 godziny po zakończeniu się okresu wynajmu. W tym celu należy wysłać e-mail z wszystkimi istotnymi informacjami o zdarzeniu. Niedopełnienie tego obowiązku oznacza utratę możliwości dochodzenia refundacji.

*Ważne: Każde ubezpieczenie wygasa w przypadku stwierdzenia, że kierowca był pod wpływem alkoholu/narkotyków, spowodował szkodę umyślnie, wyjechał poza pas drogi lub wykazał się nieostrożnością.

Zmiany

Zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie na 48 godzin przed odbiorem auta.

Za zmiany rezerwacji dokonane przed wynajmem nie są pobierane żadne opłaty. Nie dotyczy to dodatkowych kosztów wynikłych z istotnej modyfikacji rezerwacji, np. co do okresu wynajmu lub kategorii samochodu, a także zmiany stawek przez wypożyczalnię po dokonaniu pierwotnej rezerwacji. Niektóre wypożyczalnie mogą wymagać anulowania lub ponownej rezerwacji wynajmu w przypadku zgłoszeniu innego kierowcy lub zmiany miejsca odbioru samochodu. Szczegółowe warunki świadczenia usługi zależą od wypożyczalni, co zostanie jasno opisane przy składaniu rezerwacji.

Rezerwację wynajmu można przedłużyć, dokonując nowej rezerwacji za pośrednictwem Wisecars (co wymaga potwierdzenia przez lokalną wypożyczalnię, niekoniecznie tę samą) lub ustalając nowy termin z lokalną wypożyczalnią. W przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu, tj. przed zakończeniem się okresu rezerwacji, Wisecars nie zwraca żadnych środków z tytułu niewykorzystanych dni, przy czym wypożyczalnia może dokonać takiej refundacji według własnego uznania.

Obsługa poza godzinami pracy

Najemca zostaje przez nas powiadomiony, czy z tytułu odbioru samochodu w porze zaznaczonej w zgłoszeniu rezerwacji pobierana jest opłata. Prosimy pamiętać, że udostępnienie lub zwrot samochodu poza godzinami pracy odpowiedniej placówki wypożyczalni oznacza konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty według stawki podanej na pokwitowaniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualny brak obsługi poza godzinami pracy.

Anulowanie rezerwacji

Co do zasady rezerwacja może zostać anulowana wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego Wisecars. Anulowanie rezerwacji bezpośrednio w wypożyczalni może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Zwrot kosztów nie przysługuje w przypadku wcześniejszego zakończenia wynajmu, zwłoki w odbiorze samochodu, nieobecności najemcy w wyznaczonym terminie, odwołania rezerwacji z wyprzedzeniem krótszym niż 48 godziny, braku prawa jazdy lub nieuznania go przez wypożyczalnię, a także nieprzedstawienia przez klienta odpowiedniej karty kredytowej na potrzeby kaucji. Prosimy pamiętać, że poszczególne wypożyczalnie mają różne wymogi co do akceptowanych metod przyjmowania kaucji i płatności. Opłaty za przedłużenie okresu wynajmu lub opóźniony zwrot pojazdu naliczane są według lokalnej stawki dziennej ustalonej przez wypożyczalnię (która może być wyższa), przy czym w takich przypadkach mogą też zostać naliczone dodatkowe opłaty.

Wszystkie rezerwacje mogą zostać anulowane bezkosztowo do 48 godzin przed odbiorem samochodu. Jeśli klient poprosi o anulację wcześniej niż 48 godzin przed odbiorem auta, otrzyma całkowity zwrot kosztów minus opłaty za Ochronę Anulacji oraz/lub Pakiet Ochrony. Oferty mogą się od siebie różnić, więc w razie specjalnych warunków anulacji zostaną one jasno przedstawione w trakcie rezerwacji.

Twoja rezerwacja może zostać przez nas anulowana, jeśli będziemy mieli uzasadnione przesłanki do uznania, że mamy do czynienia z oszustwem. W takim przypadku nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za anulowanie rezerwacji. Zwrot kosztów anulowanej rezerwacji zostanie dokonany na rzecz osoby, która pierwotnie ją opłaciła.

Niewykorzystanie rezerwacji

Rezerwacja nie zostaje wykorzystana, jeśli:

 • nie zgłosisz się po odbiór samochodu w ustalonym dniu i godzinie,
 • nie przedstawisz dokumentów koniecznych do odbioru samochodu lub
 • nie przedstawisz karty kredytowej wystawionej na nazwisko głównego kierowcy, ze środkami wystarczającymi na pokrycie kaucji.

We wszystkich powyższych przypadkach nie otrzymasz zwrotu pieniędzy.

Wypożyczalnia może odmówić wydania samochodu klientowi, który nie zgłosi się po jego odbiór w ustalonym terminie, nie przedstawi niezbędnych dokumentów lub nie okaże karty kredytowej z wystarczającą ilością środków. W takim przypadku klient traci uprawnienie do zwrotu kosztów, chyba że wynajem został anulowany z wyprzedzeniem.  

Gwarantowany zwrot kosztów anulowanej rezerwacji

Opcję gwarantowanego zwrotu kosztów anulowanej rezerwacji można wykupić wyłącznie przy dokonywaniu rezerwacji. Jeśli ją wykupisz i anulujesz rezerwację przed zaplanowanym okresem wynajmu, otrzymasz zwrot kosztów (z wyłączeniem ceny samej opcji, która nie podlega zwrotowi).

Jeśli nie zgłosisz się po odbiór samochodu w ustalonym dniu i godzinie lub nie przedstawisz niezbędnych dokumentów, wypożyczalnia może odmówić wydania samochodu, przy czym w takim przypadku nie otrzymujesz zwrotu kosztów, co dotyczy również wcześniejszego zakończenia wynajmu oraz nieprzedstawienia karty kredytowej wystawionej na nazwisko głównego kierowcy, ze środkami wystarczającymi na potrzeby kaucji.

Należy pamiętać, że z powodu pandemii COVID-19, wszystkie zwroty pieniędzy trwają dłużej niż zwykle. Przetworzenie zwrotu pieniędzy zajmie co najmniej 60 dni.

Odbiór i zwrot wynajętego pojazdu

Prosimy pamiętać, że wypożyczalnia nie jest zobowiązana czekać, aż zgłosisz się po odbiór samochodu, co oznacza, że brak obecności w wyznaczonej placówce w terminie określonym na pokwitowaniu, może oznaczać niewykorzystanie rezerwacji. Pojazd musisz zwrócić w odpowiednim miejscu i w ustalonym czasie, w stanie nieuszkodzonym i bez zabrudzeń. Prosimy zwrócić pojazd do tej samej wypożyczalni, z której został odebrany.

Jeśli wypożyczalnia uzna, że zwrócony samochód nosi nadmierne zabrudzenia, może naliczyć dodatkową opłatę za czyszczenie.

Prawo jazdy

Każdy kierowca musi legitymować się pełnym, ważnym prawem jazdy posiadanym od przynajmniej roku (w niektórych krajach wymagane jest minimum 2 lub więcej lat; zostaniesz o tym poinformowany przy składaniu rezerwacji). Wymogu tego nie spełnia przeterminowane lub tymczasowe prawo jazdy. Przy odbiorze samochodu każdy kierowca musi okazać swoje prawo jazdy. Niektóre wypożyczalnie w określonych krajach mogą zażądać okazania międzynarodowego prawa jazdy. Wszyscy kierowcy muszą mieć przy sobie swoje prawo jazdy przez cały okres wynajmu na potrzeby kontroli przez lokalne służby.

W przypadku odmowy udostępnienia samochodu przez wypożyczalnię w wyniku zatajenia ograniczeń uprawnień, nieokazania prawa jazdy lub innego analogicznego dokumentu bądź niepodania wymaganych informacji dotyczących ograniczeń uprawnień nie przysługuje zwrot kosztów.

Nowe przepisy dotyczące brytyjskiego prawa jazdy

Papierowy załącznik do prawa jazdy w postaci karty ze zdjęciem nie jest uznawany ani wydawany przez Urząd Rejestracji Kierowców i Pojazdów (DVLA) począwszy od 8 stycznia 2015 r.

Jest to ważna informacja, jeśli zamierzasz wynająć samochód, a Twoje prawo jazdy (papierowe lub w postaci karty ze zdjęciem) zostało wydane w Anglii, Walii lub Szkocji.

Nie dotyczy to kart ze zdjęciem wydanych przez Urząd ds. Kierowców i Pojazdów (DVA) w Irlandii Północnej.

Przed odebraniem wynajętego samochodu należy wejść na stronę internetową DVLA*, żeby uzyskać dane, których może zażądać personel wypożyczalni. 

W ten sposób wygenerujesz kod identyfikacyjny, ważny przez 21 dni, który umożliwi wypożyczalni sprawdzenie wszystkich niezbędnych informacji. Możesz też pobrać i wydrukować wyciąg ze swojego prawa jazdy. Jeśli już wybrałeś samochód, stosowne wymogi znajdziesz w warunkach jego wynajmu.

Jeśli nie uda Ci się wygenerować kodu za pośrednictwem Internetu, możesz go uzyskać, dzwoniąc na numer DVLA (0300 083 0013). Możesz również zadzwonić do DVLA na numer 0300 790 6801 i przekazać swoją zgodę na ustne sprawdzenie danych Twojego prawa jazdy przez wyznaczoną osobę/firmę.

Siła wyższa

Wisecars nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług będące wynikiem niezależnych od nas okoliczności, w tym zdarzeń losowych, niepokojów społecznych, sabotażu, wojny, pożarów i przerw w dostawie elektryczności. Jeśli lokalna wypożyczalnia nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań w zakresie udostępnienia zarezerwowanego pojazdu ze względu na niewypłacalność, zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby przekierować Twoją rezerwację do innej wypożyczalni. Może się to okazać niemożliwe w okresie zwiększonego zapotrzebowania. W takim przypadku, jeśli nie będziemy w stanie znaleźć innej wypożyczalni, rezerwacja zostanie anulowana, a zaliczka zostanie zwrócona.

Skargi

Ponieważ Wisecars przykłada wielką wagę do zadowolenia klientów, jesteśmy do Twojej dyspozycji w przypadku jakichkolwiek problemów lub zastrzeżeń. Jeśli jako najemca jesteś w jakikolwiek sposób rozczarowany jakością usługi wynajmu, prosimy zgłosić to bezpośrednio wypożyczalni w jak najszybszym czasie.

Problemy techniczne

W przypadku problemów technicznych z pojazdem należy niezwłocznie powiadomić o tym wypożyczalnię. Numer telefonu znajdziesz w umowie najmu samochodu. Lokalna wypożyczalnia musi zgodzić się na naprawę lub wymianę części. Jeśli doszło do wypadku z Twoim udziałem, należy skontaktować się z lokalną policją i wypożyczalnią. Przechowuj egzemplarze wszystkich istotnych dokumentów, które wypełniłeś. Mogą się przydać, jeśli postanowisz zgłosić roszczenie.

Awaria / wypadek

W przypadku awarii, wypadku lub innych zdarzeń tego rodzaju skontaktuj się z lokalną wypożyczalnią w celu uzyskania wskazówek i pomocy. Powinieneś zawiadomić policję nawet wtedy, gdy szkody będą niewielkie. Wszystkie istotne dokumenty należy przechowywać na wypadek zgłoszenia roszczenia z tytułu ubezpieczenia. Jeśli nie zastosujesz się do należytej procedury, wypożyczalnia może obciążyć Cię kosztami.

Prosimy pamiętać, że jeśli do wypadku doszło w wyniku Twojego zaniedbania lub innych okoliczności wyłączających odpowiedzialność ubezpieczyciela, zostaniesz obciążony odszkodowaniem za straty poniesione przez wypożyczalnię.

Prywatność

Wisecars dba o Twoją prywatność. Szanujemy prywatność naszych klientów i dlatego NIE sprzedajemy ani nie wypożyczamy innym podmiotom jakichkolwiek informacji uzyskanych za pośrednictwem naszego serwisu internetowego.

Dane o charakterze poufnym, które przekazują nami klienci, np. dane osobowe lub dane kart kredytowych, są szyfrowane i zabezpieczane na potrzeby użycia w Internecie. Uniemożliwia to ich odczyt przez innych użytkowników. Wisecars nie przechowuje danych kart kredytowych. Jeśli płacisz za usługę kartą kredytową, jej dane nie są przez nas przechowywane.

Pliki cookies

W celu usprawnienia naszych usług i serwisu internetowego posługujemy się tzw. plikami cookies. Niektóre z nich są konieczne do prawidłowego działania serwisu, a inne służą zwiększeniu jego wydajności i poprawie jakości obsługi klienta. Wisecars wykorzystuje pliki cookies w ograniczonym zakresie w trosce o Twoje bezpieczeństwo i nie przechowuje żadnych danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możesz zaznaczyć opcję powiadomienia o plikach cookies.

Anulowanie dostępu

Dostęp użytkownika do części lub całości tego serwisu internetowego może zostać anulowany lub wstrzymany bez uprzedniego powiadomienia i podania przyczyny.

Prawa autorskie

Serwis internetowy Wisecars może być wykorzystywany jedynie na potrzeby rezerwacji samochodu na wynajem we własnym zakresie. Aktywność w naszym serwisie i jego wykorzystanie są przez nas na bieżąco kontrolowane. Każde nietypowe zachowanie, które zostanie uznane za podejrzane, będzie prowadziło do blokady dostępu. Korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza zgodę na niniejsze warunki świadczenia usługi.

Ujawnienie informacji podmiotom zewnętrznym

Wisecars nigdy nie ujawnia danych osobowych swoich klientom podmiotom zewnętrznym bez uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne ze względu na przepisy prawa lub nagłe okoliczności. Wisecars nie sprzedaje ani nie wypożycza informacji umożliwiających ustalenie tożsamości. Dane statystyczne dotyczące naszych klientów, sprzedaży, rezerwacji i innych parametrów tego rodzaju, które udostępniamy podmiotom zewnętrznym, nie zawierają informacji umożliwiających ustalenie tożsamości. Proszę zwrócić uwagę, że dane osobowe są usuwane jedynie po bezpośredniej prośbie osoby, której dane dotyczą. Nie kasujemy wyżej wymienionych danych, jeśli prośba pochodzi od osoby trzeciej.

Zdjęcia samochodów

Serwis internetowy Wisecars zawiera zdjęcia izmo Europe bvba.:

Zdjęcia samochodów, prawa autorskie [2009 - 2015] izmo Europe bvba, wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia samochodów zamieszczone w tym serwisie internetowym są własnością izmo Europe bvba. i podlegają ochronie belgijskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Sposób dostępu do tych zdjęć i ich wykorzystania określają warunki odrębnej umowy licencyjnej. Ich nieuprawnione wykorzystanie, powielanie, rozpowszechnianie, utrwalanie lub zmiana są zabronione.

Wisecars Limited

Wisecars U.K. Limited - 3rd Floor East, 12 Bridewell Place, London, England, EC4V 6AP.